email us| Contact  

Home  |  Login/Register

Important Delivery Notice (please read carefully)
  • INTERNATIONAL ORDERS – Please email us directly at epos@groep7.co.za for a postage quote.
  • SA DELIVERY OPTIONS – Please note prices will calculate automatically depending on the items & weight in your shopping cart, the below prices are applicable to orders of 1 – 10 books. Please send a direct email to epos@groep7.co.za  for any order larger than 10 books.
    • Aramex R110 (provide street address, delivery usually between 4-6 working days) OR
    • The courier guy R70 (ONLY PTA & JHB, provide street address, delivery usually between 2-3 working days)

Romeine 1-8 – Jurgens Prinsloo

A5, 193p.

SKU: ISBN: 978-1-77626-011-9 Categories: ,

R100.00

Die brief aan die Romeine kan in een woord opgesom word, naamlik “vaste spys”. Dit is nie melkkos vir kinders nie, maar vir diegene wat verlang na die vaste spys uit God se Woord. Dit spreek van opbouende verlossingsdade en –handelinge wat in tegniese en sowel as praktiese taal aan ons beskryf word. Hierdie brief is gevul met heerlike leerstellings en wonderlike dogmatiese redes, daarom kan die brief gedefinieer word as “die dogmatiek handboek van die Bybel”. Selfs Petrus, onder inspirasie van die Heilige Gees, sê in 2 Petrus 3:16, dat Paulus se werk somtyds swaar is om te verstaan en dat onvaste en ongeleerde mense dit verdraai tot hulle eie verderf. Vir hierdie rede, wanneer ons Romeine bestudeer, moet ons absoluut op die instaatstelling van die Heilige Gees steun, sodat ons die ingewikkelde dog lerende teks kan verstaan. Dit dien gemeld te word dat die brief aan die Romeine nie elke moontlike leerstelling bevat nie. Sake soos die wederkoms, bekering en belydenis van sonde word deur Paulus meer breedvoerig in ander briewe hanteer. In Romeine leer ons van geloof en dít in die praktyk. Ons leer van geregtigheid deur die geloof en die wonderlike erfenis in Christus Jesus. Ons leer watter rol die wet in die kind van die Here se lewe vervul. Ons gaan te doen kry met die posisie wat die volk Israel vertolk. Natuurlik die vrae: Wie is die Israel in die Nuwe Testament en is dit gedaan met die Israel van die Ou-Testament?

0