email us| Contact  

Home  |  Login/Register

Important Delivery Notice (please read carefully)
  • INTERNATIONAL ORDERS – Please email us directly at epos@groep7.co.za for a postage quote.
  • SA DELIVERY OPTIONS – Please note prices will calculate automatically depending on the items & weight in your shopping cart, the below prices are applicable to orders of 1 – 10 books. Please send a direct email to epos@groep7.co.za  for any order larger than 10 books.
    • Aramex R110 (provide street address, delivery usually between 4-6 working days) OR
    • The courier guy R70 (ONLY PTA & JHB, provide street address, delivery usually between 2-3 working days)

Die Broederbond (Hardeband) – ELP Stals

Die geskiedenis van die Afrikaner-Broederbond 1918-1994

A4, 720p. (Hardeband)

SKU: ISBN: 978-1-776260-53-9 Categories: ,

R750.00

By die lees van die verhaal oor die Afrikaner-Broederbond in sy geheel, is ’n mens se gewaarwording dat in baie opsigte die hart van die Afrikaner hier blootgelê word. Dit is moontlik veral aangesien die bronne in ’n gees van vertroulikheid geskep is en dus in ’n besondere sin openhartig en onpretensieus van karakter is.

Hierdie verhaal, wat ’n lang tydperk dek, is ’n goeie illustrasie van die noodsaaklikheid om mense, hulle opvattings en gebeure teen die agtergrond van hulle tyd te verstaan. Daardeur word reg laat geskied aan die basiese eis dat geskiedskrywing daarop gemik moet wees om die verlede te beskryf “soos wat dit eintlik was”.

Indien oordele uitgespreek word vanuit hedendaagse perspektiewe, word die verlede vervals.

0